Om kollegiet

At bo på kollegium - en fællesskabstilværelse.

Slår man ordet kollegium op på www.denstoredanske.dk, får man følgende: ”Ordet ’kollegium’ kommer af latin ’collegium’(samfund af embedsfæller, kollegaer), afledt af ’colligere’(samle sammen).” Når man bor på et kollegium, er man altså sammen med de andre beboere om noget. Man befinder sig i et fællesskab! At få et fællesskab for 139 unge studerende til at fungere, kan til tider være en udfordring - men ikke en umulig udfordring! Det stiller dog visse krav til beboerne; de skal udvise imødekommenhed, hensyn og forståelse for, at vi alle bor her på de samme præmisser, men vil man fællesskabet, bør man give kollegietilværelsen en chance. Giver man lidt af sig selv, vil fællesskabet garanteret give godt igen! Herlev Kollegiet er et kollegium med stort ”K”, da vi vægter fællesskabet højt, og vi garanterer dig helt specielle stunder i din studietid, hvis du vil være en del af vores kollegiefællesskab.

Stor mangfoldighed

Herlev Kollegiet er kendt for sin store mangfoldighed, da vi har studerende, der studerer alt lige fra håndværksfag til universitetsuddannelser. Med kollegiets store faglige bredde, har man som beboer mulighed for at få indsigt i mange andre faglige områder end sit eget, hvilket gør livet på kollegiet spændende og nuanceret.

Et godt miljø for studerende - til hverdag og fest

Det fantastiske ved at på Herlev Kollegiet, er de fællesskaber man kommer til at blive en del af mens man bor her. Man kommer til at få en dagligdag sammen med 27 andre studerende på den sal man bor på; til hverdag og til fest, i både gode og mindre gode stunder. Livet på kollegiet byder på både faglige og personlige fællesskaber og dette tror vi er vigtigt for studerende, der på denne måde kan finde faglig samt personlig støtte hos deres medkollegianere, gennem deres studietid.På Herlev Kollegiet knytter du helt specielle venskaber, og får som studerende et fantastisk sted at bo!

Demokrati, deltagelse og kompromisser

Kollegiet består af 5 sale(2., 3., 4., 5. og 6. sal) med 28 beboere på hver. Den enkelte sal laver deres egne regler for salen, hvilket betyder, at hver sal har gode muligheder for at indrette sig som de ønsker(inden for rammerne af kollegiets husorden). Når man bor på Herlev Kollegiet oplever man derfor, at man er en del af et lille demokratisk samfund, som kræver deltagelse og kompromisser, før det fungerer godt. Dette er dog en del af charmen ved at bo på kollegiet, og det giver en masser oplevelser man kan tage med sig når man engang flytter herfra.

Kollegianerforeningen

Som overordnet demokratisk organ, er der oprettet en kollegianerforening, som styres og består udelukkende af beboerne på kollegiet. Foreningen sørger for at varetage beboernes interesser, og hjælper til med at få livet på kollegiet til at fungere til hverdag og til fest. Du kan læse mere herom under afsnittet ”for beboere”.

En selvejende institution

Herlev Kollegiet er en selvejende institution ledet af Herlev Kollegiets bestyrelse. Bestyrelsens formand vælges bland kollegiets beboere, og det giver beboerne store muligheder for at påvirke og tilpasse kollegiet efter deres behov. Man kan altså som beboer være med til at forme kollegiet, i den tid man bor her - sammen med sine 139 andre medkollegianere.

Om bygningen

Kollegiet er opført i 1972, og har i 2013 gennemgået en større renovering, som har resulteret i et flot, moderne og miljøvenligt kollegium. Vi ligger 30 meter fra Herlev Station, hvor der er gode og hurtige muligheder for at komme med både tog og busser. Under fanebladet ”Transport”, kan du få en fornemmelse af, hvor tæt kollegiet ligger på dit studie, og hvor lang tid transporten tager.